MEGA Plus – postgraduálny kurz audiovizuálneho manažmentu zameraný na rozvíjanie kariéry mladých producentov.

MEGA Plus sa zameriava na hlavné oblasti, ktoré by mladý producent mal poznať, aby mohol byť konkurencieschopný v neustále meniacom sa audiovizuálnom odvetví. Učí ako vyvinúť, vyprodukovať a distribuovať audiovizuálny projekt v súčasnom európskom audiovizuálnom prostredí.

Termíny:
15. jún – 4. september 2015/Ronda, Málaga (rezidenčný tréning)
september – december 2015 (1. internship a on-line konzultácie)
november 2015/Ronda, Málaga (záverečný vyhodnocovací týždeň)
január – marec 2016 (2. internship)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
20. apríl 2015

Viac informácií

Kontakt:
Email