MEGA Plus – postgraduálny kurz audiovizuálneho manažmentu zameraný na rozvíjanie kariéry mladých producentov.

MEGA Plus sa zameriava na hlavné oblasti, ktoré by mladý producent mal poznať, aby mohol byť konkurencieschopný v neustále meniacom sa audiovizuálnom odvetví. Učí ako vyvinúť, vyprodukovať a distribuovať audiovizuálny projekt v súčasnom európskom audiovizuálnom prostredí.

Termíny kurzu:
2. jún – 4. september 2014/Málaga (rezidenčný tréning)
september – december 2014 (1. internship a on-line konzultácie)
24. – 28. november 2014/Madrid (záverečný vyhodnocovací týždeň)
január – marec 2015 (2. internship)

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
7. apríl 2014

Viac informácií

Kontakt:
Email