Trh a Pitching Forum dokumentárnych filmov.
Zameriava sa na euro-mediteránske dokumentárne projekty, odporúča sa účasť režiséra a producenta.
MEDIMED sa snaží posilniť profesionálnu a kreatívnu výmenu medzi tvorcami dokumentov z 12 krajín MEDA a EÚ s pozvanými medzinárodnými kľúčovými aktérmi.
Prihlásiť sa môžu dokončené filmy alebo silné projekty vo vývoji či výrobe, ktoré oslovia medzinárodných vysielateľov, koproducentov alebo iných investorov. Diela môžu to byť jednotlivé alebo seriály. 
 
Termín a miesto:
10. – 13. 10. 2019, Sitges
 
Uzávierka prihlasovania:
31. júl 2019
 
Viac info
Prihláška – Registračný poplatok sa neplatí