6. a 7. mája 2015 sa vo Varšave uskutoční medzinárodná konferencia pod názvom Filmové a mediálne vzdelávanie v Poľsku a vo svete – systémové riešenia a prípadové štúdie.

Konferencie sa zúčastnia subjekty a jednotlivci zo sféry mediálnej výchovy z najmenej 10 krajín.

Ambíciou organizátorov je pozvať tvorcov (zástupcov) výnimočných, renomovaných a stabilných projektov známych minimálne v krajine pôvodu, ktoré sú zamerané na rozvoj filmovej a mediálnej výchovy.

Uzávierka prihlasovania:
28. február 2015

Viac informácií a prihlasovanie

Kontakt:
Email