22. a 23. októbra 2019 na témy: I. Čo vidíme a čo nevidíme? (Príbeh v obrázkovej knihe)  II. Čítanie ako tvorivý proces

V rámci BIB organizuje IBBY INŠTITÚT konferencie určené širokej verejnosti: rodičom, knihovníkom, učiteľom, pracovníkom s deťmi, odborníkom na literatúru pre deti a mládež a na príbuzné disciplíny, ktoré sa čítania a práce s knihou týkajú. VIAC