Úspešný projekt v podprograme Projekty európskej spolupráce je aj ICEBREAKING s hlavným partnerom Ansámbel nepravidelného divadla n.o. Štyri divadlá vytvoria spoločnú medzinárodnú pouličnú produkciu, ktorej cieľom je priblížiť ukrajinských utečencov miestnym občanom V4. ICEBREAKING bude neverbálne pohybovo-vizuálne divadlo sociálnej inklúzie, ktoré prostredníctvom divadla rozpráva príbehy ľudí v zmiešaných komunitách. Divadlo, ktoré búra predsudky, ukazuje výhody globálneho spolužitia a spája ľudí.

PROJEKT