Osem vybraných medzinárodných tímov v zložení režisér, strihač a producent počas troch týždenných workshopov v priebehu 6 mesiacov intenzívne pracujú na strihu, marketingovej a distribučnej stratégii s cieľom nájsť pre svoj film najlepší spôsob rozprávania a osloviť divákov po celom svete.
 
1. workshop: apríl 2018, CZ – filmy v štádiu hrubého strihu
2. workshop: jún 2018, SK – filmy v štádiu neskorého strihu
3. workshop: september 2018, Malmö (SE) – takmer dokončené filmy budú predstavené v rámci Nordisk Panorama 2018, kde nasledujú stretnutia s poprednými festivalovými programermi, sales agentmi a zástupcami európskych televízií
 
Podmienky účasti: znalosť angličtiny, osobné účasť na všetkých workshopoch
 
Uzávierka prihlášok: 31. 1. 2018
INFO
Kontakt: info@dokincubator.net