MFI Script Workshops je pokročilý scenáristický tréningový program zameraný na vývoj a písanie scenárov. Pozostáva zo 4 intenzívnych workshopov (2 klasické na gréckych ostrovoch Nissyros a Samos a 2 on-line workshopy na webstránke MFI)

Primárnym cieľom je vyvinúť projekty účastníkov – od treatmentu/prvého draftu až po záverečný draft prostredníctvom procesu workshopov, kde sa dôraz kladie na príbeh a dramatické komponenty scenára.

Písanie, analýza scenára, revízia a jeho prepisovanie sa sústreďujú na rozvíjanie dôležitých častí príbehu, témy, charakteru a okolností prostredníctvom dramatickej akcie s cieľom zvýšenia umeleckej hodnoty príbehu.

Workshop: 23. jún – 5. júl 2015/Ostrov Nissyros, Grécko
Workshop: august/september 2015/on-line
Workshop: 18. – 25. október 2015/Ostrov Nissyros, Grécko
Workshop: december 2015/on-line

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
6. marec 2014

Viac informácií

Kontakt:
Email