MFI Script Workshops je pokročilý scenáristický tréningový program zameraný na vývoj a písanie scenárov. Pozostáva zo štyroch intenzívnych workshopov (2 klasické na gréckych ostrovoch Nissyros a Samos a 2 on-line workshopy na webstránke MFI)

Primárnym cieľom je vyvinúť projekty účastníkov – od treatmentu/prvého draftu až po záverečný draftprostredníctvom procesu workshopov, kde sa dôraz kladie na príbeh a dramatické komponenty scenára.

Písanie, analýza scenára, revízia a jeho prepisovanie sa sústreďujú na rozvíjanie dôležitých častí príbehu, témy, charakteru a okolností prostredníctvom dramatickej akcie s cieľom zvýšenia umeleckej hodnoty príbehu.

Workshop: 22. jún – 4. júl 2016/Ostrov Nissyros, Grécko
Workshop: august – september 2016/on-line
Workshop: 9. – 16. október 2016/Ostrov Samos, Grécko
Workshop: december 2016/on-line

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
28. marec 2016 (s projektom)
20. apríl 2016 (bez projektu)

Viac informácií

Kontakt:
Email