MIDPOINT je tréningový program pre študentov a čerstvých absolventov filmových škôl, zameraný na dramaturgiu a vývoj scenárov pod vedením renomovaných dramaturgov s medzinárodnými skúsenosťami.

Tréningový program pozostáva z dvoch rezidenčných workshopov a dvoch on-line stretnutí.

Workshop 1:
20. – 27. jún 2014, Trenčianske Teplice (v spolupráci s MFF Art Film Fest)
1. on-line stretnutie: júl 2014

Workshop 2:
22. – 30. august 2014, Česká republika
2. on-line stretnutie: november – december 2014

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
17. marec 2014

Viac informácií

Kontakt:
Email