MIDPOINT FEATURE LAUNCH 2019
Vzdelávací program určený tímom začínajúcich filmových profesionálov (scenáristi, režiséri a producenti) zo strednej a východnej Európy, ktorí vyvíjajú svoj prvý alebo druhý celovečerný film.
Vzdelávací program určený tímom začínajúcich filmových profesionálov (scenáristi, režiséri a producenti) zo strednej a východnej Európy, ktorí vyvíjajú svoj prvý alebo druhý celovečerný film. Deväť vybraných filmových projektov absolvuje program pozostávajúci zo štyroch modulov zameraných na vývoj projektu a scenáre a možnosti ďalšieho financovania a koprodukcie. Prezentácia projektov a stretnutia s ďalšími filmovými profesionálmi prebieha v rámci Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary, počas ktorého bude najlepšiemu projektu udelená cena KVIFF & MIDPOINT Development Award v hodnote 10 000 eur. Potom nasleduje ešte dodatočný modul pre účastníkov z radov producentov, ktorý prebehne v rámci koprodukčného trhu When East Meets West.
Proces vývoja projektov slúži zároveň ako platforma pre vzdelávanie troch ašpirujúcich dramaturgov, ktorí si chcú vybudovať kariéru v oblasti konzultácie scenárov a dramaturgie.

Termín a miesto:
Workshop 1: 15. – 22. 1. 2020, Terst (Taliansko)
Workshop 2: apríl 2020, Česká republika / Slovensko
Workshop 3: jún / júl 2020, Praha / Karlovy Vary (ČR)
Feature Launch Spotlight: január 2021, Terst (Taliansko)
 
Uzávierka prihlášok pre filmové projekty: 13. septembra 2019
Uzávierka prihlášok pre ašpirujúca dramaturgov: 27. september 2019

Kontakt

Viac informácií

MIDPOINT Writers´ Room 2019
Účelom programu MIDPOINT Writers’Room je zdokonaľovanie scenáristických
schopností a sprostredkovanie praktických znalostí týkajúcich sa tzv. writers’ roomu.
Je určený scenáristom a kreatívnym producentom (so skúsenosťami v oblasti písania
scenárov a ambíciou stať sa tvorcami/showrunnermi).
Program 4-denného workshopu tvoria prednášky, praktické cvičenia týkajúce sa
písania scenárov a simulácie tzv. writers’ roomu. Účastníci budú mať možnosť
zoznámiť sa so štruktúrou, hierarchiou a procesmi, ktoré prebiehajú vo writers’ roome
z dvoch perspektív: americkej a európskej.
 
Uzávierka prihlasovania: 13. september 2019

Viac informácií

 
MIDPOINT Shorts 2019-2020
MIDPOINT Shorts je vzdelávací program určený pre mladých a začínajúcich filmových
tvorcov s absolventskými či profesionálnymi krátkymi filmami. Vybrané budú 4
projekty krátkych filmov, pochádzajúce prevažne zo strednej a východnej Európy,
ktorých kreatívne tímy skladajúce sa zo scenáristu, režiséra a producenta absolvujú 2
intenzívne rezidenčné workshopy zamerané na vývoj scenára a projektu.
Novinkou je prezentácia projektov v rámci koprodukčného trhu When East Meets
West.
Partneri: When East Meets West
 
Uzávierka prihlasovania: 26. júl 2019

Viac informácií