Medzinárodný vzdelávací program MIDPOINT Feature Launch je určený tímom začínajúcich filmových profesionálov a profesionálok zo strednej a východnej Európy, ktorí vyvíjajú svoj prvý alebo druhý celovečerný film. Tiež je určený pre ašpirujúcich script konzultantov. Na tréning bude vybratých 9 filmových projektov a 3 ašpirujúci script konzultanti. Títo absolvujú program pozostávajúci zo 4 modulov zameraných na vývoj projektu a scenárov a možnosti ďalšieho financovania a koprodukcie.

Uzávierka prihlasovania: 1. november 2021

Viac informácií