Workshop je zameraný na analýzu scenárov celovečerných hraných filmov vo vývoji. Pracuje s tvorivým tímom v kombinácii scenárista a producent, a prebieha v slovenskom jazyku.
 
Práca na workshope bude vychádzať z princípu analýzy konkrétneho scenára a bude takisto zahŕňať odbornú prednášku. Workshop bude prebiehať formou diskusie v menšej skupine a jeho súčasťou budú aj individuálne stretnutia s lektorom. Po skončení workshopu dostanú účastníci navyše možnosť on-line konzultácie novej verzie scenára.

Uzávierka prihlasovania: 16. 8. 2019

 
Termín a miesto
23. – 25. 9. 2019, Bratislava
 
Viac informácií