Profesionálny workshop pre slovenských filmárov a filmárky je späť. MIDPOINT chce podporiť lokálnych tvorcov a ich celovečerné hrané a celovečerné animované filmy vo vývoji.

Tvorivým tímom budú v rámci trojdenného workshopu poskytnuté konzultácie s renomovaným dramaturgom Ivom Trajkovom.

Termín a miesto
27.6 – 29.6. 2022, Bratislava

Uzávierka prihlasovania:
25. 4. 2022

Viac informácií