Uzávierka prihlasovania: 15. 2. 2023
Profesionálny workshop pre slovenských filmárov a filmárky je späť. Hlavnou myšlienkou programu je podporiť lokálnu produkciu a ponúknuť slovenským filmárom a filmárkam možnosť práce v ich rodnom jazyku pod vedením renomovaného dramaturga Iva Trajkova.
Termín a miesto:
15. – 17. 3. 2023, Bratislava
Pre koho je workshop určený
Program je určený pre tímy scenáristov/scenáristiek a producentov/producentiek (prípadne režisérov/režisérok), vyvíjajúcich slovenský hraný film.
Účastnícky poplatok
100 EUR na účastníka. Poplatok zahŕňa náklady spojené s výukou počas rezidenčného workshopu. Cestovné náklady a ubytovanie NIE sú zahrnuté.
Uzávierka prihlasovania:
15. 2. 2023