Prihláste sa, aby ste mohli vyvíjať svoj projekt hraného seriálu a predstavte ho v Tallinne v Estónsku v rámci Industry@Tallinn & Baltic Event! Alebo sa môžete stať ďalšou generáciou commissioning editorov, vysielateľmi alebo dramaturgami vo vývoji tým, že sa prihlásite ako: development executive participant.

Uzávierka prihlasovania: 31. 1. 2022

Termín a miesto:
Pre-tréning pre oba typy účastníkov – kreatívne tími aj development executive participants / online, apríl 2022
Workshop 1/ Česká republika, Apríl 2022
Workshop 2 / Slovensko, Jún 2022
Workshop 3/ Tallinn, Estónsko, Industry@Tallinn & Baltic Event, November 2022

Účastnícky poplatok:
1.800 EUR
Je možné požiadať o štipendium

Viac informácií