MIDPOINT TV Launch sa zameriava na vývoj TV seriálov (minisérie aj epizodických seriálov s viacerými sériami), je možné sa prihlásiť s polhodinovým (25-30 min), aj s hodinovým (40-60 min) formátom.
Je určený predovšetkým pre účastníkov zo strednej a východnej Európy, Balkánu, pobaltských krajín a oblasti Stredozemia.

Skladá sa z 3 workshopov, ktoré zahŕňajú analýzu známeho TV seriálu, master class, individuálne konzultácie a prácu v skupinách.
 
Najlepší projekt získa na poslednom workshope finančnú odmenu od HBO Europe.
 
Workshop 1: november 2018, Slovensko
Workshop 2: apríl 2019 Plzeň (v rámci festivalu Finále Plzeň)
Workshop 3: august 2019, Sarajevo (v rámci festivalu Sarajevo FF)
 
Určené pre: tímy scenárista-producent, príp. režisér s projektom TV seriálu
 
Kontakt