Vývojový 8-mesačný program pre TV seriály, vedúci projekty od prvotného nápadu až na samotný televízny trh ( „idea to market“), zacielený na začínajúcich televíznych profesionálov zo strednej a východnej Európy. Zároveň prijíma okrem klasických televíznych seriálov odohrávajúcich sa v niekoľkých sériách tiež mini série a web / digitálne seriály. Ponúka tiež možnosť účasti individuálnych účastníkov bez projektu – vedúcich dramaturgov.
 
Uzávierka prihlasovania: 
31. 1. 2020
 
Termín a miesto:
Apríl 2020, Česká republika 
August 2020, Sarajevo, Bosna a Hercegovina 
November 2020, Tallin, Estónsko 
 
 
Viac informácií