Program 4 a pol denného workshopu tvoria prednášky, praktické cvičenia týkajúce sa písania scenárov a simulácie tzv. writers’ roomu. Účastníci budú mať možnosť zoznámiť sa so štruktúrou, hierarchiou a procesmi, ktoré prebiehajú vo writers’ roome. 
 
Prihlásiť sa môžu scenáristi a kreatívni producenti (so skúsenosťami v oblasti písania scenárov a ambíciou stať sa tvorcami/showrunnermi)
Poplatok 500 € zahŕňa ubytovanie, stravu, školné na workshope a on-line konzultácie.
 
Uzávierka prihlášok: 9. september 2020
Viac informácií tu.