Cieľom MIDPOINT Writer´s room je zdokonalenie scenáristických schopností a sprostredkovanie praktických znalostí týkajúcich sa tzv. writers’ roomu. Je určený scenáristom a kreatívnym producentom (so skúsenosťami v oblasti písania scenárov a ambíciou stať sa tvorcami/showrunnermi).
 
Program 5 denného workshopu tvoria prednášky, praktické cvičenia týkajúce sa písania scenárov a simulácie tzv. writers’ roomu. Účastníci budú mať možnosť zoznámiť sa so štruktúrou, hierarchiou a procesmi, ktoré prebiehajú vo writers’ roome. 
 
Prihlásiť sa môžu scenáristi a kreatívni producenti (so skúsenosťami v oblasti písania scenárov a ambíciou stať sa tvorcami/showrunnermi) aj producenti ako pozorovatelia.
Poplatok 500 € zahŕňa ubytovanie, stravu, školné na workshope a on-line konzultácie.
 
Termín a miesto:
18–23 október 2021, Praha, ČR
 
Uzávierka prihlášok: 15. august 2021
 
Viac informácií tu.