Počas Medzinárodného festivalu animovaných filmov vo francúzskom Annecy (15. – 20. jún 2015) sa uskutoční medzinárodný trh animovaných filmov MIFA.

MIFA (International Animated Film Market) je najdôležitejším podujatím v oblasti animovaného filmu, zameraným na koprodukciu, nákup, financovanie a distribúciu animovaných filmov pre všetky vysielacie platformy.

MIFA 2015 sa uskutoční od 17. do 19. júna 2015.

Prihlasovať môžete projekty animovaných filmov (krátke, celovečerné, TV seriály, transmédiá) v prvej fáze vývoja.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
15. február 2015 – krátke, TV seriály, transmédiá
15. marec 2015 – celovečerné filmy

Viac informácií

Kontakt:
Email