Počas Medzinárodného festivalu animovaných filmov vo francúzskom Annecy (13. – 18. jún 2016) sa uskutoční medzinárodný trh animovaných filmov MIFA.

MIFA (International Animated Film Market) je najdôležitejším podujatím v oblasti animovaného filmu, zameraným na koprodukciu, nákup, financovanie a distribúciu animovaných filmov pre všetky vysielacie platformy.

MIFA 2016 sa uskutoční od 15. do 17. júna 2016.

Prihlasovať môžete projekty animovaných filmov (krátke, celovečerné, TV seriály, transmédiá) v prvej fáze vývoja.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
12. február 2016 – krátke, TV seriály, celovečerné filmy, transmédiá
4. marec 2016 – projekty Animation du Monde

Viac informácií

Kontakt:
Email