Koordinátor: Project Forum (Slovensko)

Spoluorganizátori: Eurozine – Gesselschaft zur Vernetzung von

Kulturmedien, GmbH, AT

openDemocracy Ltd, UK

Typotex Ltd. Electronic Publishing House, HU

Magazine Contrafort, MD

Republican Public Association Belarusian PEN

Center, BY

Незалежний культурологічний часопис „Ї“, UA

Popis projektu: Kultúra a hlavne literatúra je dôležitým kanálom na učenie sa o spoločnosti. Analytické literárne dielo dokáže povedať o spoločnosti viac ako akákoľvek socio-ekonomická správa. Spoločenské vedy maľujú rozmazaný obraz: skicu, ktorá naznačuje trendy a trajektórie. Literárny jazyk však môže priniesť ostré momentky spoločenskej dynamiky. Umelcov subjektívny pohľad môže vynechať širokú štruktúru, ale je živý.

Projekt sa zameriava na túto moc literárneho jazyka so špecifickým cieľom: pomôcť európskej spoločnosti lepšie pochopiť ich priamych postkomunistických a stredoeurópskych susedov. Vytvára schému mobility významných spisovateľov v rámci EÚ, aby strávili istý časvo vybranej krajine a vyprodukovali krátky literárny výstup, ktorý by popisoval ich dojem z hosťujúcej krajiny. Práce budú následne preložené a publikované.

Výška grantu: 162.000,00 €