12. ročník študentskej Modelovej konferencie sa uskutoční 9. apríla 2019

Nenechajte ujsť jedinečný projekt študentov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave s názvom Modelová konferencia!Modelová konferencia je dlhoročnou tradíciou fakulty a neodmysliteľne patrí k záverečnému ročníku štúdia. Projekt vznikol ešte v roku 2007, pričom jeho primárnym cieľom bolo dať študentom možnosť prepojiť teoretickú prípravu v oblasti diplomatických negociácií s praxou. Sme veľmi radi, že vám i tento rok môžeme prezentovať výsledky v poradí už dvanástej Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov, ktorá sa uskutoční pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Cieľom Modelovej konferencie je umožniť študentom druhého ročníka II. stupňa Fakulty medzinárodných vzťahov rozšíriť si teoretické vedomosti a získať praktické zručnosti v oblasti negociácií, bilaterálnej i multilaterálnej diplomacie, aplikácie cudzích jazykov a protokolu.

Záverečná konferencia, ktorá je vyvrcholením dvojsemestrálnej práce študentov, sa bude konať v Aule Ekonomickej univerzity za účasti diplomatických zástupcov, médií, odbornej i laickej verejnosti.Veľmi sa na Vás tešíme!Program Modelovej konferencie:8:45 – Registrácia

9:30 – Slávnostné otvorenie

10:00 – 11:00 – Kultúrna sekcia

11:15 – 12:15 – Bezpečnostná sekcia

12:30 – 13:30 – Ekonomická sekciaVstup voľný

PROGRAM

Facebook