Prehľad uzávierok:

 

 

Content cluster                

             
European co-development / Vývoj koprodukčných európskych projektov – zatiaľ neotvorená                     
08.09.2022


European slate development / Vývoj balíkov európskych projektov                           
27.04.2022


European mini-slate development / Vývoj minibalíkov európskych projektov zatiaľ neotvorená                 
08.09.2022


Video Games and Immersive content development / Vývoj videohier a imerzných diel               
12.04.2022


TV and online content / TV a online projekty                                                     
05.04.2022 a 20.09.2022

Business cluster         

                                 
Talents and skills /  Talenty a zručnosti (tréning)                                                               
04.05.2022


Markets & networking / Trhy zatiaľ neotvorená
28.06.2022


MEDIA 360° / MEDIA 360°                                                                              
12.04.2022


European Film Distribution / urópska filmová distribúcia                                                    
05.04.2022


European Film Sales / Európski obchodní zástupcovia zatiaľ neotvorená
14.06.2022


Innovative tools and business model / Inovatívne nástroje a obchodné modely                                   
07.04.2022

Audience cluster         

                               
Networks of European Cinemas /  Siete európskych kín                                                   
28.07.2022


Networks of European Festivals / Siete európskych festivalov                                                
07.04.2022


European VOD networks and operators /  Európske VOD siete a operátori  zatiaľ neotvorená
02.06.2022


Films on the Move / Filmy v pohybe (výberová distribúcia)                                                 
15.03.2022 a 05.07.2022