Hlavný organizátor: Politecnico di Torino, IT

Partneri: France Stele Institute of Art History (ZRC SAZU), Iade Instituto de Artes Visuais Design Marketing, S.A (PT), SITI – Istituto Superiore Sui Sistemi Territoriali per L’innovazione (IT), Universidad de Oviedo (ES), Universiteit Leiden (NL), Universite Pierre Mendes France (FR), v roku 2017 k projektu pristúpila FA STU (SK)
 
Women’s creativity since the Modern Movement – MoMoWo (Tvorivosť žien od čias moderného hnutia) – je rozsiahly projekt spolupráce, ktorý je spolufinancovaný programom Kreatívna Európa Európskej únie v rámci podprogramu Kultúra. Ide o štvorročný neziskový projekt, ktorý začal 20. októbra 2014. Projekt zastrešuje Politecnico di Torino (Taliansko), so spoluprácou s: Instituto de Arte, Design e Empresa Universitário (Portugalsko), Universidad de Oviedo (Španielsko), Vrije Universiteit Amsterdam (Holandsko),  Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (Slovinsko), Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione (Taliansko). Slovenská technická univerzita v Bratislave nahradila francúzskeho partnera Université Grenoble Alpes v septembri 2017.

MoMoWo sa zameriava na úspechy žien v oblasti dizajnu a architektúry, ktoré chápu túto tému ako kľúčovú súčasnú problematiku z kultúrneho, sociálneho a ekonomického hľadiska. Projekt zahŕňa príspevky z oblasti architektúry, inžinierstva, urbanizmu, krajinnej architektúry, dizajnu interiérov, dizajnu nábytku. Ide o oblasti, v ktorých dodnes dominujú predovšetkým muži.

MoMoWo si dáva za cieľ zvýrazniť úlohu žien, ktoré boli doteraz v rámci európskeho kultúrneho dedičstva zanedbávané. Navyše – chápajúc históriu ako živý materiál – projekt chce propagovať hodnotu diel ktoré navrhli ženy, či už v minulosti ako aj v súčasnosti, a povzbudiť tak budúce generácie architektiek a dizajnérok.

 
Trvanie projektu: 20. 10. 2014–19. 10. 2018
 
Výška grantu: 1.157.898, – EUR

HOME