VÝZVA: Výberová podpora kinodistribúcie EACEA/23/2014

DÁTUM UZÁVIERKY: 2. júl 2015

SPOLOČNOSŤ: Film Europe

PROJEKT: Mon roi (r. Maïwenn, FR, 2015)

SUMA: 5 300 EUR