V roku 2026 budú EHMK Oulu (Fínsko) a Trenčín (Slovensko)

správy o Trenčíne nájdete TU

Ďalšie európske hlavné mestá kultúry

Európske hlavné mestá kultúry boli už určené do roku 2027 a sú to tieto mestá:

2024: 2020: Bad Ischl (Rakúsko), Tartu (Estónsko) a Bodø (Nórsko)
2025: Chemnitz (Nemecko) a Nova Gorica (Slovinsko)
2026: Oulu (Fínsko) a Trenčín (Slovensko)
2027: Liepāja (Lotyšsko) a Évora (Portugalsko)
Prebiehajúce výberové konania na budúce hlavné mestá kultúry

Súťaže prebiehajú na roky 2028 a 2029.

Súťaže na rok 2028

V roku 2028 budú mať titul Európske hlavné mesto kultúry 3 mestá v Českej republike, Francúzsku a v krajine EZVO/EHP, kandidátskej krajine alebo potenciálnej kandidátke na členstvo v EÚ. Súťaž sa začala v auguste 2021 v Českej republike a v decembri 2021 vo Francúzsku a pre mestá z nečlenských štátov EÚ.

Česká republika: České Budějovice (Budweis)
Krajina EZVO/EHP, kandidátska krajina alebo potenciálny kandidát
Predvýberové stretnutie pre výberové konanie medzi mestami v krajine EZVO/EHP, kandidátskej krajine alebo potenciálnej kandidátskej krajine sa uskutočnilo 16. decembra, pričom do užšieho výberu boli zaradené tieto 2 mestá

Budva
Skopje
Záverečné výberové stretnutie sa uskutoční v dňoch 19. až 20. septembra 2023.

Francúzsko
Predvýberové stretnutie vo Francúzsku sa uskutočnilo v dňoch 28. februára až 3. marca 2023, pričom do užšieho výberu boli zaradené 4 mestá:

Bourges
Clermont-Ferrand
Montpellier
Rouen
Záverečné výberové stretnutie vo Francúzsku sa uskutoční od 11. do 13. decembra 2023.

Súťaže v roku 2029

V roku 2029 sa Európske hlavné mesto kultúry uskutoční v Poľsku a vo Švédsku. Poľsko zverejnilo svoju výzvu v októbri 2022 a plánuje, že predbežné výberové stretnutie sa uskutoční v októbri 2023. Švédsko zverejnilo svoju výzvu v decembri 2022 a stretnutie na predbežný výber zvolá začiatkom roka 2024.

Ako podať prihlášku

Súťaže sa organizujú na vnútroštátnej úrovni, pričom príslušný orgán (zvyčajne ministerstvo kultúry) zverejní výzvu na predkladanie žiadostí.

Tento nový rámec bol v septembri 2017 zmenený ďalším rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady.

Toto rozhodnutie umožňuje, aby sa v rokoch 2021, 2024, 2028, 2030 a 2033 mohli o titul uchádzať mestá v kandidátskych krajinách EÚ, potenciálnych kandidátskych krajinách alebo členských krajinách Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (tzv. krajiny EZVO/EHP).

Tieto mestá sa vyberajú prostredníctvom „otvorenej súťaže“, čo znamená, že mestá z rôznych krajín môžu súťažiť medzi sebou.

Mestá, ktoré chcú získať titul Európske hlavné mesto kultúry, by mali počkať na vyhlásenie súťaže vo svojej krajine a potom vyplniť a predložiť projekt v reakcii na zverejnenú výzvu na predkladanie žiadostí.