Koordinátor: Koreografisk Center Archauz (Dánsko)

Spoluorganizátori: Občianske združenie Elledanse (Slovensko), Compagnie Jasmina (Francúzsko), CobosMika Company (Španielsko)

Popis projektu: Moveuz je projekt spolupráce medzi tanečnými organizáciami v Dánsku, Francúzsku, Španielsku a Slovensku. Naviac je do projektu zapojený aj partner z Bosny a Hercegoviny. Všetky organizácie pôsobia mimo oficiálnej kultúrnej scény, sú to profesionálne tanečné spoločnosti s programom pre rozvoj talentovaných mladých tanečníkov.

Moveuz spojí 10 tanečníkov z rôznych tanečných spoločností a z Bosny a Hercegoviny , aby vytvorili spoločnú Európsku tanečnú spoločnosť a spoločné predstavenie pod umeleckým vedením 3 choreografov. Predstavenie bude hosťovať v rôznych partnerských organizáciách a bude prezentované zároveň s workshopmi, stretnutiami a konferenciou. Moveuz bude hosťovať aj v každej tanečnej spoločnosti, ktorá je partnerom projektu. V rámci predstavení budú prezentovaní profesionálni tanečníci spoločne s mladými talentami.

Moveuz je zameraný na vytvorenie unikátnych príležitostí pre rozvojové programy partnerských organizácií zameraných na mladé talenty. V rámci všetkých podujatí budú organizované workshopy pre mladých talentovaných tanečníkov a bude taktiež vytvorená séria špeciálnych aktivít pre mladé talenty. Pôjde o 4 intenzívne workshopy s trvaním 3 týždne, veľkonočný workshop pre všetky partnerské organizácie a 2 pracovné stretnutia, na ktorých predstavia jednotlivé organizácie navzájom a publiku.

Projekt zahŕňa aj špeciálne mládežnícke podujatie – Medzinárodnú choreografickú súťaž v Aarhuse v Dánsku, na ktorom budú prezentované výsledky, skúsenosti a kde bude projekt vyhodnotený.

 

Výška grantu: 200 000 €