Česká a slovenská Kancelář Kreativní Evropa – Kultura ve spolupráci s iniciativou Brno Kulturní pořádají seminář pro profesionály z oblasti kulturních a kreativních odvětví, jež se chtějí zapojit do mezinárodních projektů spolupráce, síťování a partnerství a dozvědět se o dalších možnostech podpory kulturních projektů z programů EU. Výměna zkušeností, vznik výstav, přestavení či festivalů se zahraničními partnery přispívají k profesionalizaci kulturních organizací.

22. 3. 2016, 13.00–16.00 v Kabinetu múz, Sukova 4, Brno

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:  
13.00–13.15 Brno kulturní – aktivity a novinky
13.15–13.30

European Design Stories
(projekt podpořený programem Kreativní Evropa)

13.30–14.15 Program EU Kreativní Evropa
– Projekty evropské spolupráce
– Evropské sítě a platformy
14.15–14.35 Pauza
14.35–15.00 Další možnosti podpory z EU
15.00–15.20 Přeshraniční spolupráce v Jihomoravském kraji (bude potvrzeno)
15.20–15.30 Aktivity Institutu umění – Divadelního ústavu
(krátkodobá mobilita, rezidence, veletrhy)
15.30–16.00 Diskuze

Seminář je bezplatný

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa, kultura@kreativnievropa.cz, T 224 809 118