European Women’s Audiovisual Network organizuje v poradí už 2. ročník podujatia pod názvom Multiple Revenue Stream Training Course For Future Films (MRST4FF).

Séria dvoch workshopov je zameraná na získanie potrebných zručností pre oslovenie širokého medzinárodného publika v kontexte digitálnej konvergencie prostredníctvom inovatívneho tréningového programu s dôrazom na on-line marketing, distribúciu a nové obchodné modely.

Pozostáva z 2 workshopov:
– Workshop 1: 29. jún – 3. júl 2016/Pisa, Taliansko
– Workshop 2: 23. – 27. november 2016/Štrasburg, Francúzsko

Uzávierka prihlasovania:
1. apríl 2016

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email