Hlavný organizátor: EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL YOUTH ORCHESTRAS (AT)
 
Partneri: 
DEUTSCHER MUSIKRAT GEMEINNUTZIGE PROJEKTGESELLSCHAFT MBH DE
FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE ONLUS IT
GREEK YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA EL
HUDOBNE CENTRUM SK
INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA ES
ORCHESTRE FRANCAIS DES JEUNES FR
ORQUESTRA DE CAMARA PORTUGUESA ASSOCIACAO MUSICAL PT
POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS IM. JERZEGO SEMKOWA PL
S/I DET DANSKE UNGDOMSENSEMBLE DK
STICHTING NATIONALE JEUGDORKESTEN NEDERLAND NL
WIENER JEUNESSE ORCHESTER AT

Výška grantu: 200 000 EUR

Projekt „MusXchange 2020-22“ koordinuje Európska federácia národných mládežníckych orchestrov (EFNYO) spolu s ďalšími 13 stálymi a 29 pridruženými partnermi vo viac ako 40 krajinách. Projekt vychádza z dlhoročnej skúsenosti s orchestrami EFNYO ako odbornými platformami na vysokej hudobnej úrovni. Cieľom projektu je dosiahnuť udržateľný vplyv na upevňovanie schopností, vzdelávanie a odbornú prípravu začínajúcich umelcov, keďže  doteraz sa projektu zúčastnilo viac ako 1 200 hudobníkov. Program sa tiež zameriava na inovatívny kariérny rast a angažovanosť publika maldých hudobníkov.
Aktivity, ktoré sú súčasťou „nadnárodných projektov mobility“, posilňujú hudobné, sociálne, komunikačné, obchodné, digitálne aj poslucháčske schopnosti hudobníkov vo veku 16 až 26 rokov, ktorí sú členmi popredných národných mládežníckych orchestrov v Európe. V rámci medzinárodnej stratégie sa EFNYO ďalej zameriava na zapojenie partnerov z Kanady, USA a Južnej Ameriky.
Cieľom združenia je znížiť ekologickú stopu podporením cestovania vlakom oproti letom, najmä v rámci EÚ. Aktivity MusX sú navrhnuté ako inovatívne formáty v rámci výmenných pobytov, bilaterálnych/multilaterálnych projektov komornej hudby, stáží s profesionálnymi orchestrami, intenzívnych 4-dňových sústredení a komplexného vzdelávania skrz orchestrálne projekty. Toto všetko poskytne hudobníkom predpoklady k práci s publikom na rôznych miestach a v rôznych prostrediach. Pomôže im to rozvíjať podnikateľské zmýšľanie. Partneri  projektu/ manažéri budú mať prínos z pravidelných stretnutí, školení manažérov a zdieľania odborných znalostí.