22. november 2017 08:30 

Bratislava, V-klub (Nám. SNP 12)

Po minuloročnom úspechu pracovných raňajok s európskymi grantovými programami Európa pre občanov, Erasmus+ a Kreatívnej Európy, ktoré sme venovali pred koncom roku 2016 neziskovému sektoru, naše podujatie opakujeme. Tentokrát v priestoroch V-klubu v Bratislave (Nám. SNP 12). Okrem zaujímavých raňajok máme pre vás prichystané informácie o tom, čo pre vás ako komunitárne programy EÚ máme nachystané v roku 2018 a Zuzana Ondrejková (MK SR) predstaví budúcoročnú prioritu Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018. 
 
 
VSTUPNÉ: 
zdarma
 
 
PRE KOHO JE SEMINÁR URČENÝ:
neziskové organizácie a občianske združenia
 
 
PROGRAM: 
 
  8:30 –   9:00 – registrácia účastníkov,
  9:00 –   9.20 – Ing. arch. Zuzana Ondrejková – Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018
  9:20 – 10:10 – predstavenie programu Európa pre občanov   
10:10 – 11:00 – predstavenie programu Erasmus+
11:00 – 11:30 – prestávka
11:30 – 12:20 – predstavenie programu Kreatívna Európa
12:20 – 13:00 – krátka prezentácia kultúrneho dedičstva mesta Bratislavy, individuálne rozhovory a konzultácie 
 
 
VIAC INFORMÁCIÍ: 
Ak sa chcete zúčastniť, svoju účasť potvrďte do 20. 11. 2017 (pondelok) a to vyplnením nasledovnej prihlášky:
Pozn.: Po vyplnení a zaslaní registračného formulára je potrebné opätovné potvrdenie, ktoré Vám bude doručené na emailovú adresu uvedenú v prihláške.
 
FORMULÁR: http://eepurl.com/c8z26n