Rozhovor s ekonómom Arjom Klamerom a historikom Pierrom Guerinom, pri príležitosti medzinárodnej konferencie Hodnota umenia a jeho hodnotenie, ktorú naša kancelária organizovala v r. 2012

http://www.purplehaze.sk/vlna/index.php?id=clanok&pid=697