Blížiace sa deadliny:
Lisbon Docs 2018
Koprodukčné férum pre dokumentárne projekty vo vývoji s medzinárodným potenciálom
Deadline: 30. 7. 2018
Info

IDFA Forum
Koprodukčné fórum pre celovečerné kreatívne dokumenty, dokumentárne seriály a tematické hodinové dokumenty (spoločensko-politické, umelecké, historické atď.), ktoré prebieha paralelne s medzinárodným festivalom dokumentárnych filmov IDFA.
Deadline: 15. 8. 2018
Info

MFDF Ji.hlava
Do programu festivalu sa môžu hlásiť dokumentárne filmy dokončené v rokoch 2017 (september-december) a 2018.
Deadline: 31. 7. 2018
Info

Baltic Event Co-Production Market
Baltic Event Co-Production Market sa koná počas festivalu Black Nights Film Festival. Jeho cieľom je rozvíjať spoluprácu medzi producentmi, distribútormi, zástupcami filmových inštitúcií a festivalov z pobaltských krajín, strednej a východnej Európy, Ruska a Škandinávie.
Deadline: 3. 9. 2018
Info

DOK Co-Pro Market
Dvojdňový koprodukčný trh pre výrobcov dokumentárnych filmov v štádiu vývoja. Viac ako 800 individuálnych stretnutí producentov s koproducentami, distribútormi, sales agentami, zástupcami TV staníc a ďalšími predstaviteľmi filmového priemyslu.
Deadline: 1. 8. 2018
Info