Chystá sa druhý Festival nového európskeho Bauhausu

V apríli 2024 organizuje Európska komisia druhý ročník festivalu Nový európsky Bauhaus a vy môžete byť jeho súčasťou! Prihláste sa do jednej zo štyroch výziev do 15. septembra 2023.

V roku 2024 sa festival sústredí na tému „Zdroje pre všetkých“, pričom sa budú skúmať čiastkové témy, ako sú prístrešie a životné prostredie, pôda a voda, móda a blahobyt ľudí vo svetle meniaceho sa životného prostredia.
VIAC TU

 

Aké sú jednotlivé prvky festivalu?

Festival má štyri časti:

Fórum – platforma pre diskusie a výmenu názorov týkajúcich sa nového európskeho Bauhausu.
Veľtrh – laboratórium a výstava zdôrazňujúca projekty a prototypy, ktoré sú v súlade so základnými hodnotami Nového európskeho Bauhausu a podporujú ich.
Fest – oslava, ktorá spája kultúru, umenie a družnosť, slúži ako moment kolektívnej radosti, ctí slobodu prejavu a prijíma radikálne, inovatívne a prevratné myšlienky a vízie.
Satelitné podujatia: podujatia a iniciatívy organizované nezávisle v Bruseli a mimo neho, ktorých hlavné aktivity sú v súlade s hodnotami Nového európskeho Bauhausu.

Zainteresované organizácie a jednotlivci môžu navrhnúť svoje vlastné aktivity, projekty alebo satelitné podujatia do jednej z troch výziev, aby sa stali stredobodom pozornosti festivalu. Štvrtou výzvou je výzva pre mediálnych partnerov.