Koordinátor: Dansk Komponist Forening (Danish Composers Society) (Dánsko)

Spoluorganizátori: Contemporary Music Centre (Írsko), Foreningen svenska tonsattare (Švédsko), Hrvatsko drustvo skladatelja (Chorvátsko), Hudobné centrum (Slovensko),International Society for Contemporary Music Vlaanderen (Belgicko), Lithuanian Composer’s Union (Litva), Magyar Zeneszerzok Egyesulete (Maďarsko), Norsk Komponistforening (Nórsko), Polish Composer’s Union (Poľsko), PRS for Music Foundation (Veľká Británia), Societe des Auteurs, compositeurs et editeurs de musique (Francúzsko), Suomen Saveltajat ry (Fínsko), Wallonie – Bruwelles International (Belgicko)

 

Popis projektu: Nová hudba v Európe ja charakteristická národnostnou nejednotnosťou performerov aj poslucháčov. Aj keď otázky vzťahujúce sa k vývoju publika sú spoločné pre všetky krajiny, európska spolupráca v tejto oblasti chýba. Cieľom projektu New Music: New Audiences je spustiť pan-európsku spoluprácu v rámci rozvoja publika prostredníctvom priameho kontaktu hudobných profesionálov, umelcov a publika. Projekt chce vybudovať trvajúcu sieť organizácií zaoberajúcich sa otvorením potenciálu novej hudby v Európe v záujme vzdelávania a rozvoja publika.

 

Projektu združuje 40 európskych organizácií, ktoré reprezentujú európsku geografickú a kultúrnu pestrosť. Prostredníctvom odborných seminárov, výskumných štúdií, výmeny repertoáru, interaktívnych koncertov a workshopov budú umelci, organizátori a poslucháči hľadať nové spôsoby ako vylepšiť prepojenie hudobného vystúpenia a reakcie publika. Tento nový poznatok bude zaznamenaný a prístupný pre všetkých európskych organizátorov hudobných podujatí so záujmom o rozvoj publika. Projekt chce taktiež rozvinúť nové formy koncertu snažiace sa o nové formy hudobného jazyka a hudobného výrazu. Cieľom nie je len posilniť výmenu poznatkov a umeleckých diel, podporiť mobilitu umelcov a zvýšiť účasť publika, ale aj z dlhodobého hľadiska umožniť verejnosti byť v centre hudobnej tvorby a podporiť prirodzenú tvorbu európskej siete poslucháčov.

 

Projekt v číslach:

  • 52 živých a rozhlasových koncertov so 104 hudobnými skladbami, skoro 650 vystupujúcich umelcov zo 14 krajín pre 360 tisícové publikum.

  • 10 workshopov organizovaných v 10 krajinách, plus 3 konferencie ohľadom vývoja publika pre 2000 umelcov , hudobníkov a vedcov

  • Jedna výskumná správa ohľadom rozvoja publika pre kultúrnych pracovníkov a umelcov

 

Výška grantu: 200.000,00 

 

Webová stránka koordinátora: www.komponistforeningen.dk/node/1