DEADLINE: 7 September 2022, 17:00
Žurnalistické partnerstvá by mali podporiť systematickú spoluprácu medzi profesionálnymi mediálnymi spravodajskými organizáciami s cieľom zlepšiť životaschopnosť a konkurencieschopnosť 
profesionálne pripravovanej žurnalistiky za pomoci testovania inovatívnych podnikateľských modelov a výmeny najlepších postupov medzi partnermi, ako aj podporou inovatívnej novinárskej spolupráce, štandardy a formáty.
 
Oprávnený žiadateľ
Podpora pre projekty spolupráce medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti médií.
O podporu môže požiadať  konzorcium aspoň 3 partnerov z troch rôznych zemí krajín, ktoré sa zúčastňujú programu Kreatívna Európa.
konzorcium môže pozostávať z NO, verejných a súkromných médií (print, online, rádio/podcast, TV) a ďalších organizácií pôsobiacich v oblasti médií
dĺžka trvania projektu je 2 roky (24 mesiacov) 
 
Prípustné projekty
Priorita 1: Podpora obchodnej transformácie
 
projekty, ktoré sa snažia vyvíjať lepšie modely menežmentu, nové prístupy k práci s publikom a marketingu, spoločné profesionálne/tech. štandardy, 
siete alebo ďalšie modely na výmenu obsahu medzi médiami alebo pomoc pri obchodnom rozvoji malých organizácií
Akcie: online vzdelávacie programy, workshopy pre mediálnych profesionálov, výmenné programy, vývoj technických štandardov, vývoj a testovanie platforiem a tech. riešení
 
Priorita 2: Podpora projektov novinárskej spolupráce
 
projekty, ktoré testujú originálne spravodajstvo a inovatívne metódy výroby a formáty, výmena skúseností medzi novinármi, optimalizácia workflow pre novinárske žánre
Akcie: online vzdelávacie programy, workshopy pre novinárov, spoločný vývoj redakčných štandardov, výmenné programy, online mentorské programy, finančná podpora projektov novinárskej spolupráce, propagačné aktivity a ďalšie aktivity s cieľom zlepšit kvalitu a rozmanitosť žurnalismu
 
Financovanie
Maximálne 80% z celkových uznateľných nákladov
 
Ako podať žiadosť?
Žiadosti sa predkladajú online na portáli Funding and tender opportunities, priamo v sekcii služby predkladania žiadostí ku výzve. Pred podaním žiadosti je potrebné zaregistrovať vašu spoločnosť a získať identifikačné číslo účastníka (PIC). PIC vytvorený v poslednom programovom období (2014 – 2020) zostáva v platnosti. 
 
Informácie o výzve
 
Registrácia spoločnosti