– informácie o výzvach, deadlinoch a podporených projektoch
– Minifestival 7×7 na Slovensku
– informácie o tréningových programoch
Viac informácií