Kancelária CED Slovakia pravidelne vydáva a rozposiela elektronické newslettre, v ktorých poskytuje informácie týkajúce sa podprogramov Kultúra a MEDIA.
Od 25. 5. 2018 prišlo do platnosti nariadenie EÚ č. 2016/679 so skratkou GDPR, ktoré aktualizuje a sprísňuje prácu s osobnými údajmi a ich ochranu. Pokiaľ naše newslettre už odoberáte, chceme Vás uistiť, že s Vašou e-mailovou adresou pracujeme zodpovedne, v súlade so zásadami spracovania osobných údajov a s platnou legislatívou Slovenskej republiky.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať pomocou odkazu “Odhlásiť”, ktorý je v každom zaslanom newslettri uvedený dole a máte tiež právo na prístup a opravu údaja, ktorý spracúvame.

Registrácia na odoberanie newslettra:
Newsletter MEDIA
Newsletter Kultúra

Ďakujeme za prejavenú dôveru!