Deväťmesačný vzdelávací program DFFB zameraný na nové spôsoby a nové obchodné modely v oblastiach distribúcie, sales, marketingu, kurátorstva a práce s publikom.
Výučba prebieha od októbra 2021 do júna 2022 v Berlíne, súčasťou sú študijné cesty na filmové festivaly a partnerské filmovej školy.

Pre koho je kurz určený: profesionálov z oblasti distribúcie, sales, festivalov, kín, marketingu a práce s publikom, odporúčaný vek 25-35 rokov, podmienkou je znalosť angličtiny

Kurzovné: 4 000 EUR (k dispozícii sú štipendiá)
Kontakt: nextwave@dffb.de
Termín: október 2021 – júl 2022
Miesto: Berlín/DE

Viac info 

Uzávierka: 31. 5. 2021