NIPKOW PROGRAMM (NP) je program zameraný na pomoc filmovým a TV profesionálom s cieľom rozšíriť si svoje kontakty a skúsenosti prostredníctvom poskytovaných:
– internship programov vo filmových/media inštitúciách
– praktického profesionálneho poradenstva v oblasti vývoja projektov

NP poskytuje granty na vzdelávanie pre profesionálov (nie študentov) z oblasti filmu a TV vysielania prostredníctvom kurzov a spolupráce s filmovými inštitúciami.

S finančnou podporou Programu EÚ MEDIA.

Uzávierka prihlášok:
3. jún 2014

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email