European Short Pitch (ESP) je podujatie zamerané na propagáciu európskych koprodukcií krátkych filmov, ktoré kombinuje rezidenčný scenáristický workshop, online stretnutia a koprodukčné fórum, ktoré spája scenáristov a profesionálov z celej Európy.

Hlavné podujatia ESP 2015:
– scenáristický workshop (5. – 11. január 2015, Poznaň/Poľsko)
– koprodukčné fórum (5. – 9. marec 2015)

ESP hľadá tvorivé tímy vyvíjajúce medzinárodné projekty krátkych filmov. Je určený pre scenáristov, režisérov a producentov. Vek autora/autorov scenára musí byť deň uzávierky prihlasovania projektov v rozmedzí 18 až 35 rokov.

Uzávierka prihlasovania:
30. september 2014

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email