European Short Pitch (ESP) je podujatie zamerané na propagáciu európskych koprodukcií krátkych filmov, ktoré kombinuje rezidenčný scenáristický workshop, online stretnutia a koprodukčné fórum, ktoré spája scenáristov a profesionálov z celej Európy.

Hlavné podujatia ESP 2017:
– scenáristický workshop (9. – 15. január 2017, Valletta/Malta)
– on-line session (16. január – 28. február 2017)
– koprodukčné fórum (23. – 26. marec 2017, Poznaň/Poľsko)

ESP hľadá tvorivé tímy vyvíjajúce medzinárodné projekty krátkych filmov. Je určený pre scenáristov, režisérov a producentov. Vek autora/autorov scenára musí byť deň uzávierky prihlasovania projektov v rozmedzí 18 až 35 rokov.

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

Uzávierka prihlasovania:
30. september 2016

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email