European Short Pitch (ESP) je podujatie zamerané na propagáciu európskych koprodukcií krátkych filmov, ktoré kombinuje rezidenčný scenáristický workshop, online stretnutia a koprodukčné fórum, ktoré spája scenáristov a profesionálov z celej Európy.

 

Hlavné podujatia ESP 2018: 

– scenáristický workshop (8. – 14. január 2018, Valletta/Malta)

– on-line session (január 2018)

– koprodukčné fórum (22. – 25. marec 2018, Poznaň/Poľsko)

 

ESP hľadá tvorivé tímy vyvíjajúce medzinárodné projekty krátkych filmov. Je určený pre scenáristov, režisérov a producentov. Vek autora/autorov scenára musí byť deň uzávierky prihlasovania projektov v rozmedzí 18 až 35 rokov.

 

Podujatie je organizované s finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa – MEDIA.

 

Uzávierka prihlasovania: 

30. september 2017

 

Viac informácií a prihláška 

 

Kontakt:

Email