Streda 16. mája 18.00 – 22.00

Zastúpenie Európskej komisie a vybrané veľvyslanectvá a zahraničné kultúrne inštitúty pozývajú na Noc literatúry Slovensku: 

Sériu čítaní úryvkov zo slovenských prekladov kníh súčasných európskych autorov na miestach, ktoré sa bežne s literatúrou nespájajú, prinesie v Bratislave 16. mája 10. ročník Noci literatúry. Čítať sa bude na 14 miestach v okolí Štefánikovej ulice. 

Do Noci literatúry sa zapojili úryvky zo slovenských prekladov autorov zo štrnástich európskych krajín. „Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva, a keďže európske literárne kultúrne dedičstvo je nesmierne bohaté, už tradične sme veľmi radi podporili Noc literatúry, ktorá netradičnou formou upriamuje pozornosť na súčasnú literárnu scénu,“ dodáva vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.

Noci literatúry sa zúčastnia aj Banská a Považská Bystrica, Banská Štiavnica, Modra, Košice, Nitra, Senec, Trenčín, Trnava, Kežmarok, Žilina, Martin, Poprad, Levice, Piešťany a Liptovský Mikuláš. Podrobnosti o podujatí sú k dispozícii na facebookovej stránke a www.nocliteratury.cz