Počas nórskeho MFF Haugesund 2014 (16. – 22. august 2014) sa uskutoční podujatie zamerané na prezentáciu vybraných 15 – 20 medzinárodných filmových projektov, ktoré hľadajú koprodukčných partnerov, investorov a/alebo obchodných zástupcov pod názvom Nordic Co-Production and Film Financing Forum.

Nordic Co-Production and Film Financing Forum sa uskutoční od 19. do 22. augusta 2014.

Prihlasovať môžete projekty, ktoré súvisia so severskými krajinami (či už prostredníctvom príbehu alebo hľadajú koproducenta v jednej zo severských krajín)

Kritéria pre prihlasované projekty:
– celovečerný hraný film
– vhodný pre medzinárodnú koprodukciu
– dokončený scenár (v anglickom jazyku)
– rozpočet minimálne 1,5 mil. EUR
– má zabezpečených minimálne 30% financovania
– produkčná spoločnosť musí mať za sebou minimálne jednu medzinárodnú koprodukciu

Uzávierka prihlasovania:
3. jún 2014

Viac informácií a prihláška

Kontakt:
Email