Kreatívna Európa spustila online platformu Creatives Unite, ktorá má prepojiť európskych umelcov a kultúrnych profesionálov, tiež im umožniť zdieľať informácie a skúsenosti a hľadať riešenia súčasnej krízy spojenej s COVID-19. Na novej platforme sa budú sústrediť informácie týkajúce sa kultúrneho a kreatívneho sektora spolu s odkazmi na relevantné siete, organizácie a iniciatívy.
Nájdete ju na adrese https://creativesunite.eu/, zapojiť sa môžete vyplnením krátkeho formulára tu.