V správe “Culture and Creative Sectors and Industries driving Green Transition and facing the Energy Crisis” odborníci z oblasti kultúry analyzujú spôsoby a príležitosti na urýchlenie ekologickej tranzície a riešenie energetickej krízy v kultúrnych a kreatívnych sektoroch a odvetviach a prostredníctvom týchto odvetví.

Ich poznatky a zistenia budú inšpiráciou pre európske kultúrne politiky a iniciatívy zamerané na riešenie zmeny klímy a ďalších environmentálnych výziev prostredníctvom dekarbonizácie kultúrnych činností.

3 oblasti 

Autori správy sa zamerali na tri hlavné oblasti činnosti, v ktorých by mala mať kultúra ústredné miesto v politikách zameraných na Zelenú dohodu a ciele EÚ v oblasti udržateľnosti:

sila kultúry a kreativity pri inšpirovaní zmeny vytváraním nových príbehov
ich potenciál pre začlenenie udržateľnosti do iných odvetví
ich schopnosť viesť silné príbehy a byť vzorom pokroku smerom k ekologickejšej spoločnosti
Správa o brainstormingu odhaľuje množstvo európskych iniciatív, medzi nimi nedávno uverejnenú štúdiu Greening the Creative Europe programme a jej Sprievodcu osvedčenými environmentálnymi postupmi, na podporu ekologizácie kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

V správe sa tiež uvádza niekoľko odporúčaní, ako nadviazať na tieto iniciatívy a rozšíriť ich účinnosť. Správa je určená tak kultúrnym pracovníkom na miestnej a národnej úrovni, ako aj tvorcom politík, pričom obom poskytuje užitočné nástroje a odporúčania pre ich prácu.

O autoroch

Na správe spolupracovalo viac ako 30 ľudí združených v kultúrnych združeniach, mimovládnych organizáciách a iných organizáciách v rámci projektu Voices of Culture, štruktúrovaného dialógu medzi Európskou komisiou a kultúrnym sektorom.

Projekt Voices of Culture financuje Európska komisia a realizuje ho Goetheho inštitút.