Európska komisia vyhlásila novú výzvu Mediálna gramotnosť pre všetkých, ktorej cieľom je zvýšenie úrovne mediálnej gramotnosti v Európe prostredníctvom inovácií a spolupráce mediálnych komunít v EÚ.
 
Výzva je zameraná na projekty ponúkajúce inovatívne riešenia a má pomôcť zvyšovaniu informovanosti občanov o dezinformáciách a zodpovednom používaní nástrojov na sociálnych sieťach. Navrhované nástroje a aktivity by mali priamo i nepriamo cieliť na skupiny občanov všetkých vekových kategórií, ktorí majú nedostatky v oblasti mediálnych zručností a najmä v oblasti kritického analyzovania a porozumenia obsahu, ktorý sa šíri prostredníctvom sociálnych médií.
Medzi všeobecné požiadavky patrí zvýšiť mediálnu gramotnosť v EÚ, nastaviť udržateľnosť a adaptabilnosť projektov, ktoré vznikli v predchádzajúcich výzvach Mediálna gramotnosť pre všetkých a šíriť ich, zabezpečiť ďalšie metodologické inovácie a spolupráce mediálnych komunít v EÚ.
 
Celkový rozpočet výzvy je 500 tisíc Eur a predpokladaný počet podporených žiadostí 2 až 5.
 
Deadline: 30.9.2020
Viac informácií tu.
Prihláška